دبیرستان دخترانه دوره دوم نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز

انجمن اولیا ومربیان

ریحانه قربانی

ایمان القاسی زاده

ندا طغری