دبیرستان دخترانه دوره دوم نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز

ارتباط با ما(موسسه)

- * - دبیرستان دوره دوم دخترانه نوید صالحین خوزستان - * -

اهواز  کوی کیانپارس  خیابان شهید چمران  انتهای خیابان میهن شرقی

کد پستی: 14997-61559                           تلفن گویا: 33382000-061

پایگاه اینترنتی آموزشگاه: schoolg3.n-salehin.com

اپلیکیشن آموزشگاه(همکلاسی) به شماره شامد 161446-0-63-689777-2-1