دبیرستان دخترانه دوره دوم نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز

کادر آموزشی مجرب

 استاد خانی

استاد چیذری

استاد اعتمادی

استاد جهان بزرگی

استاد مفید

استاد صادقی

استاد رحمی زاد

استاد حسنان

رقیه دغاغله

نسرین بذر افکن

نجمه نیکوراد

پروین فتحی

سیماعلاف دربندی

الهام جعفری

صدیقه جعفری نیا

زهرا سیاح طاهری

مینا میثمی

مینا رادمند

مریم نیری راد

زینب یزدانی

زهرا پیکانی

مریم پالیزیان

کادر آموزشی